Lutheran Hills Calendar

2019 Summer Camp Programs

Dates Camp Program Grade (entering fall 2019)
Jun 9-12 2019 Pilgrims Grade 1-3
Jun 9-14 2019 Reading Camp Grade 3-6
Super Pilgrim Grade 2-3
Pioneers Grade 4-6
Jun 16-21 2019 Sr High Servant Camp Grade 10-12
Confirmation Camp Grade 6-9
Trailblazers Grade 7-9
Jun 23-28 2019 Pioneers Grade 4-6
Confirmation Camp Grade 6-9
Trailblazers Grade 7-9
Jun 30-Jul 3 2019 Parent Grandparent Wk Adult
Pilgrims Grade 1-3
Jul 7-12 2019 Guitar Camp Grade 6-10
Hiking/Caving Adventure Grade 7-11
Performing Arts Camp Grade 5-10
Jul 14-17 2019 Pilgrims Grade 1-3
Jul 14-19 2019 Pioneers Grade 4-6
Super Pilgrim Grade 2-3
Jul 21-26 2019 Pioneers Grade 4-6
Confirmation Camp Grade 6-9
Trailblazers Grade 7-9
Jul 28-31 2019 Pilgrims Grade 1-3
Jul 28-Aug 2 2019 Pioneers Grade 4-6
Super Pilgrim Grade 2-3

2019 Special Days

Date Day Event
Mar 16 2019 Sat First Day Of Spring Work Day At LH
May 11 2019 Sat LH Spring Work Day
Jun 8 2019 Sat Open House